Det är sällsynt att allt stämmer samtidigt. Tror inte jag sett ett sådant samhälle på 50 år!

10 juli ovanför bitömmarna 60 kg, under 25 kg. Kommer ge över 100 kg!

Moder: 144  Parning: ÖR 2017

Övervintring: 3*12 Shallow Langstroth

Svärmning:  Ingen 2018 eller 2019

Varroa: 0%  2018 och 2019 (Bigården 1%)

Skörd:  200% över bigården

Temperament: Extremt snälla