Bok om Biodlingstekniker

Bok om Biodlingstekniker

Roar Ree Kirkevold har skrivit ett tidsdokument om Skandinavisk biodling, med 22 olika sätt att bedriva biodling. Ett kapitel ”Björns frie bier” beskriver fribiodling.
Föreningsmöte hos Fribi

Föreningsmöte hos Fribi

Hej alla medlemmar! Plötsligt kom värmen. Sälgen nästan överblommad, vi hoppas på rik blomning framöver med gott väder. Så kommer också tankar om varroabekämpning. Vill du vara med och få bin som bemästrar kvalstren själva. På sikt hoppas vi slippa kemikalier i...
Föredrag på Vikbolandet, Norrköping

Föredrag på Vikbolandet, Norrköping

”Ett biår med fribiodling”. Demonstrerade kupan,visade fylld fribilåda med 25 kg honung. Pratade biodling med stöd av bilder och filmer från hemsidan. Ca 50-tal biodlare från tre föreningar deltog. Glädjande många nybörjare!