Våren är på gång och genomgång av alla samhällens status, insamling av data om foder, bistyrka, nedfallna bin, ev kalkyngel och varroa som föll vid oxalsyrabehandlingen i november.
Här 1a tre bigårdarnas situation. Allt ser mycket bra ut. Varroa under kontroll och avelssamhällena utmärker sig exeptionellt. se nr 3 och 4. Intressant även den ganska låga nivån på systrar efter 69an (bästa skörden 2016) trots att 69 själv har ganska många Varroa, 300 st! Mycket starkt samhälle fortsatt.
1a resultat mars 17
bottnar-mars