IMG_4132

15 Apideor ska fyllas. Två dagar tidigare skakades 1/2 lådan och sattes ovan spärrgaller. Slipper risk att få med drottning och minskar antalet drönare i Apideorna.