Apideorna har målats och numrerats, ramar har rensats, galler propolisbefriats, flustren tätats, botten öppnats, foder fyllts, cellutrymmet kontrollerats, täckplasten tejpats. Inte bara!

apideor