Till odlingsserie bidrog Erik med en ram larver och nylagda ägg från samhälle 1112 dotter till 57. Arvet går tillbaka till Hernklo.
1112 har inte behövt varroabehandling på två år, är produktiva och hanterliga.

1112