Alla uppgifter från vinterdiagnosen inmatade. Varroatrycket har ökat markant. Många samhällen har mer än 100 kvalster i nedfallet. Detta kommer att kräva åtgärder. Samhällen med arv 154 har påtagligt lägre varroabelastning liksom modersamhället Nr 4.

Planeras avel från dessa 2016!