Det blev 15 välbyggda celler efter larvning av 20 koppar. Samhället hade visat svärmvilja med flertalet svärmceller som togs bort.
storcell
Eftersom bina inte haft något vidare drag hade de dessbättre inte förtjockat ramarna eller byggt in cellerna.
Reflekterat över att celler gärna byggs i underkant av halvramarna ovanför helramslådan. Antar detta handlar om utrymme för ammande bin som vill kunna klasa sig kring cellerna.
Har därför utformat en drottningodlingsboard som ska placeras mellan de två lådorna.
drottningodlingsboard
Sitter för utbyggnad nu.