Här FreeBeefoldern från 1985! Kupan tillverkades mellan 1984 – 1990 i ca 4000 exemplar. Kupan finns spridd i hela skandinavien och har nu funnits i daglig drift i drygt 30 år.  Underhållsfri, lätt, stark, isolerande, lätt rengörbar, idealisk i många avseenden.

PageLines-IMG_5864.jpgPageLines-IMG_5868.jpgimg_5865img_5866img_5867