Amerikanska biodlare förlorade 44% av sina samhällen senaste året! https://beeinformed.org/2016/05/10/nations-beekeepers-lost-44-percent-of-bees-in-2015-16/losschart2016-2