getingbo
Getingarna har svårt att fullfölja sina bon. Flertalet tomma – svält!