Skattlådorna blir gärna för tunga! Experiment för test av möjlig utformning av halvlådor. 12-15 kg är absolut bättre ergonomi.

PageLines- halv.jpg