Intressant vad man kan lära nytt!
Med 6 vågkupor i olika bigårdar. 5 mil mellan sydligaste och nordligaste, syns redan tydliga skillnader. Väldigt lärorikt också hur samhällena beter sig och reagerar på yttertemperaturen.
Se bilden nedan hur ca 1 kg bin ger sig ut klockan 7 på morgonen (betyder ca 10 000 dragbin i samhället) Redan kl 11 börjar det gå plus med 0,5 -1 kg per timme. Eftersom temperaturen är ca 20 grader och ljust drar bina ända till efter kl 20.

170519