Vad kan man läsa ut av databasen? För att se om det finns samband mellan kalkyngel och arv kan man sortera på drottningarv och sedan studera olika dottergrupper. 1449 ligger bra till! Även 141112! Den senare ligger bättre till med avseende på nedfall och städning. 141112 har sämre värden på varroaantal men kan var beroende av drottningbytet inte fått fullt genomslag.

En del av samhällena med lågt varroanedfall är avläggare 2014. (Fornaboda)

bottenknaggar

Någon som vet varför bina bygger dylikt?