mård
Mården lyckades förstöra 10 lådor vinterlagrade slungade honungskakor innan det blev stopp! Lådorna förvarades på en halvöppen loge. Mården verkar vara ett starkt djur som kunde riva ner lådor från staplarna.