IMG_3817

Ett nytt verktyg för att underlätta många moment har utvecklats tillsammans med smeden Lars Jansson. Med några enkla handgrepp monteras lyften och sedan lyfts kupan hur lätt som helst!

Kommer att underlätta många  moment under säsongen.

1. Vårbesiktning: Rengöring av bottnen, uppsamling av prov för varroadiagnos, vägning av fodertillgången.

2. Svärmtiden: Lyft av skattlådor för undersökning av yngelrum. Drottningbyten.

3. Skattning: Lyft för insättning av bitömmarbotten.

Beställningar mottages.