På Kickstarter kan du stödja världens biodlare med 10 kr eller mer. Varje bidrag är viktigt för att bekämpa parasiten Varroa Destructor. Kolla här!
Join our efforts!
imgres