Nu är 5 vågkupor igång. Det är mycket nytt att lära om ett bisamhälles beteende som jag inte visste förut. Låt oss studera en graf.
Den prickade gröna linjen startar alltid på noll för den tidsperiod man tittar på. Här senaste dygnet den 6e maj. Vågen registrerar varje timme men sänder bara kl 21 varje kväll.
Samhället minskar i vikt ca 100 gram per dygn och den minskningen ser man fram till klockan 11. Då när utetemperaturen 10,2 grader och många dragbin ger sig ut för att söka vatten, pollen och nektar. Egentligen är det för kallt för att växterna ska ge något överflöd.Kl 14 börjar tempen att sjunka igen och bina kommer hem. Vikten stiger. Det går ca 10 000 bin/kg så man kan anta att det har varit ca 4 500 bin ute och jobbat.Efter klockan 14 fortsätter viktminskningen beroende på samhällets behov av energi. Bina fick in värdefullt pollen och vatten men energiförråden fylldes inte på i någon större utsträckning. Växla över till sju dagar så kan du se att kupan ligger plus ca 4 kg senaste veckan.

fribi___Vagkupor170507