Efter att ha granskat tre bigårdar idag har jag beslutat börja stödfodra imorgon. Nästan alla stora samhällen har mindre än 3 kg förråd. Vissa knappt 1kg! Som framgår av bild försöker bina skydda sig genom att kasta ut drönarna. Då är fara å färde.

Med dålig väderutsikter närmaste tre dygnen måste man agera!

Behovet i större samhällen ligger kring 0,5-0,7kg/dygn.

Att fodra kring midsommar har hänt mig en gång tidigare sedan 1972.