För att förstå nedfallet som samlades och analyserades i februari-mars undersöker jag om det finns något samband mellan vinternedfallet och infektionsgraden på våren. Detta för att avgöra om behandling borde sättas in nu i April.
Undersökningen är inte färdig än men har redan resulterat i att jag behandlat alla samhällen med Apistan eller Thymol.
Undersökningen kommer att fortsätta tills den omfattar en yngelperiod med täckt yngel dvs 12 dygn. Ökningen i nedfall senaste dagarna tolkar jag som att kvalstren ökade i antal straxt innan behandlingen startade.
Klicka på pdf-länken nedan om du inte ser den direkt.

varroanedfall