springstrengthVintern har varit mild och samhällena är lika starka som i höstas. Vinterförluster 2 av 107. Ett beroende på för sent ny drottning i augusti , inga ungbin. Ett satt ihjälsvultet  i ena halvan på pollenramar med 5 kg foder i andra halvan. Tre samhällen har haft musbesök pga av defekt materiel men klarat sig ändå! Alla samhällen vägda, diagnostiserade för kalkyngel och provtagna för varroa. Analys ej klar. Resultat ses här. Kalkyngel och arv kan ses tydligt.