Vid undersökningen noteras Bistyrka, nedfall, ev kalkyngel och vikt. Nedfallet samlas in för varroadiagnos.
Hitills har 75 av 100 undersökts. Inga vinterförluster så långt.

IMG_3817

IMG_4716

IMG_3754