För att ta till vara bin och yngel i Apideorna slås de samman efter skörd av parad drottning. Om detta görs inom 12 dygn slipper man leta ungdrottningar. Nödceller rivs gärna först. Drottning i samhälle som ska förstärkas buras först som skydd. Lådan rymmer 48 ramar dvs 16 apideor. Blir rejäl förstärkning av ungbin för övervintring.

IMG_5368IMG_5370