Lagt till min databas. Klicka i kolumnerna för att ändra sortering. Se vilka samhällen och bigårdar som har minst/mest varroa. V14 = varroakvalster mars 2014 i vinternedfallet, efter oxalsyrabehandling slutet av oktober 2013.