Flusterlandning av ett spärrgaller har många fördelar. Landningen underlättas. Inga myror kommer upp. Binas utrensning av skräp kan observeras utan att det ansamlas. Gallret blir inte för varmt eller kallt. Inga bin fastnar upponer med vingarna.
Med kravet att bina ska kunna rensa ut skräp under bottenspärrgallren och samtidigt styra bina att gå in ovan gallren för att vinna tid och inte förlora pollenlaster, har en ny variant utvecklats.

Untitled from Björn Lagerman on Vimeo.

IMG_5012

IMG_5013

IMG_5014

IMG_5021

IMG_5026Bästa smeden har alltid en bättre lösning!