Som orsak till avelssamhällets rensning av drönarpuppor och sedan arbetsbin har föreslagits nosema eller kanske majsjuka (=förstoppning?).  40 bin mortlades och tarminnehållet mikroskoperades, vid 400 x. Inga sporer kunde påvisas. Flertalet bin har ätit mycket pollen men inte tömt tarmen. De har dock inte uppsvullen bakkropp och det sitter inte bin på marken. De har dött eller blivit dödade inne i kupan och sedan släpats ut på flustret.  IMG_5062IMG_5057