Lennart Carlsson i Skymtan, ringde och berättade om en observation när han höll på att bygga upp till 800 samhällen. Ett samhälle hade så intensivt utrensningsbeteende att de tog död på sig själva. Ynglet rensades ut så intensivt att samhället inte kunde växa.

Detta påminner mig om en kommentar av Keith Delaplane vid föreläsning på BeeCome i Malmö. I ett samhälle finns halvsystergrupper med olika beteenden och kompetenser vilket är en förutsättning för bisamhällets dynamik och flexibilitet inför olika miljökrav. Han nämnde därvid särskilt att det finns beteenden som kan komma till så starkt uttryck att det blir destruktivt för samhället exempelvis överdrivet  intensiv utrensning av yngel.

Avelssamhälle 4 har definitivt ett rensningsbeteende men är stort och vitalt, kanske lagom balans. Ska snart göra några avläggare från detta samhälle med stillabytesceller. Med både socialiserade bin med inlärt rensningsbeteende och arv från modersidan återstår att se resultat hos ny kombination efter parning på parningsplats PP, dvs med god Buckfast/Elgonmix men utan specifikt rensningsbeteende.

På flusterlandningsgallret utslängda arbetbin. Observera de spretande vingarna.