Värmen vid månadsskiftet maj-juni och goda drottningar har skapat välfyllda yngelramar. Dadantramen 22 kvdm *400 celler/kvdm = 8800 celler. Antag 80% yngelceller innebär ca 7000 nya bin per ram inom 10 dagar.

IMG_5136

IMG_5225 IMG_5227 IMG_5228