Svärmningssäsongen är lite tidig men i full gång. Värmen kring 4-5 maj har genererat mycket ungbin som kläckte kring 20- 25 e maj. Svärmförberedelserna startade då om trångbott och benägenhet finnes. Resulterar som ett klockverk i svärmning ca 10 dagar senare! Dessvärre.

Tom låda med några ramar med mellanväggar kan rädda några svärmar.

IMG_5182