https://vimeo.com/168630013/settings/embed

Observera nedfallet utanför kuporna. Fyra av toppsamhällena har mycket varierande städbeteende utanför kupan. Första har ca 10 kalkyngel. Andra samhället lite vaxsmulor. Tredje helt rent. Fjärde lite vaxavfall och annat mörkare avfall nedanför flustret. Kan vara viktig information vid urval för avel.