Samhället med drottning 144 har övervintrat bra och har börjat samma unika beteende som våren 2016. Utrensning av varroaangripna puppor och bin nära att kläckas. Eftersom man kan anta att nya systergrupper nu finns i samhället med sannolikt andra drönare som fäder kanske man kan fundera på om beteendet har samband med drottningens arv snarare än parningen.
varroacleansing
varroarensning