Biodlingsföretagarnas tidning Gadden nr 2 -21. publicerar vår artikel om de bristande kunskaperna om hur vindkraften kan påverka biodlingen.
Gadden_2-21_debatt_korr