Databas över arv, varroa, mm.

Databasen används för selektion och för planering av skötseln.

Förklaringar

Klicka i kolumnrubrikerna för att sortera.
Drottningens ID består av födelseår och kupnummer.
Härstamning anger drottningens bakgrund. Första två siffrorna är födelseår, resterande kupnummer som modern kommer ifrån. Exempel 154 betyder född 2015, modern från kupa Nr 4. Om drottningen har samma ID som den kupa hon finns i ( Exempelvis kupa 13 och har drottning 1513) betyder det oftast att bina bytt stilla eller svärmat.
V16 = antal varroa feb 2016 i vinternedfallet. Samtliga samhällen oxalsyrabehandlas slutet av november 2015. Nedfallet är således ett mått på antal kvalster i samhällena när de invintrades.
Nedfall: avser dödlighet och städning, 0 inget 5 mycket döda bin på botten.
Kalkyngel: avser kalkyngelmumier i nedfallet; 0 inget 5 mycket.
Foder: avser bruttovikt i kg. Kupa o bin ca 10 kg. Exempel: 32-10= 22 kg foder

[table "3" not found /]