1 på 5 000

1 på 5 000

Det är sällsynt att allt stämmer samtidigt. Tror inte jag sett ett sådant samhälle på 50 år! 10 juli ovanför bitömmarna 60 kg, under 25 kg. Kommer ge över 100 kg! Moder: 144  Parning: ÖR 2017 Övervintring: 3*12 Shallow Langstroth Svärmning:  Ingen 2018 eller 2019...
Rensningsförmåga

Rensningsförmåga

Dött yngel av varroaangrepp rensas ut på mindre än ett dygn. Efter 24 timmar i samhälle 104 (med VSH-inseminerad drottning dotter 144) Närbild, observera de fransiga kanterna där dött yngel rensats ut.
Kortare utvecklingstid

Kortare utvecklingstid

Olika raser och hybrider har olika lång tid som ynglet är täckt. Kortare tid ger Varroan färre avkommor. Därför föredras drönarynglet. De bin som naturligt klarar att samexistera med Varroa har alla kortast utvecklingstid 10,9 – 11,4 dygn. Intressant att...
Apideorna slås ihop

Apideorna slås ihop

För att ta till vara bin och yngel i Apideorna slås de samman efter skörd av parad drottning. Om detta görs inom 12 dygn slipper man leta ungdrottningar. Nödceller rivs gärna först. Drottning i samhälle som ska förstärkas buras först som skydd. Lådan rymmer 48 ramar...