Apideorna slås ihop

Apideorna slås ihop

För att ta till vara bin och yngel i Apideorna slås de samman efter skörd av parad drottning. Om detta görs inom 12 dygn slipper man leta ungdrottningar. Nödceller rivs gärna först. Drottning i samhälle som ska förstärkas buras först som skydd. Lådan rymmer 48 ramar...
Stark yngelsättning

Stark yngelsättning

Värmen vid månadsskiftet maj-juni och goda drottningar har skapat välfyllda yngelramar. Dadantramen 22 kvdm *400 celler/kvdm = 8800 celler. Antag 80% yngelceller innebär ca 7000 nya bin per ram inom 10 dagar.
Starkt samhälle

Starkt samhälle

Varför är inte alla samhällen som detta? Skulle man ens vilja det? Invintrat på tre 12-ramslådor låg Langstroth. Foder nu, 22a februari, ca 32 kg. Bin på hela botten och bin i foderlådans uppstigningar. Bina sitter lugnt och fint. Hur bör detta hanteras...