Med omställning av flustren till musskyddat och ventilerat läge och alla behandlade med 3,5 %-ig oxalsyralösning är såsongen avslutad. Alla, med enstaka undantag ser mycket vitala och harmoniska ut. 3 samhällen satt bina långt ner, 2 samhällen hade fortfarande inte sänkt temperaturen och gått i vinterklot (för starka?)
IMG_9076

IMG_9077

IMG_9078