Riklig skörd. Vitklöver har blommat i omgångar från olika fält som slagits för foder. Här en bigård i närheten av Järleån med 6 samhällen med snitt ca 100 kg.
600kg
140731