Beecome-Webbhuvud-3
Beecome 2016
Viktig händelse i biodlarsverige. Konferensen blev en stor framgång med många viktiga föreläsningar som speglade en ny och förhöjd internationell kunskapsnivå om binas sociala liv. Stort tack ska riktas till Thomas Dahl, avgående ordförande i biodlingsföretagarna.

En tråd att följa verkar vara betydelsen av det lokala genetiska materialet när man funderar kring avelsarbete. En annan viktig aspekt är förståelsen kring arbetsbinas lärande för att klara olika behov. Förmågan att detektera varroa, förmågan att jaga varroa (Kaspar Bienenfelt), förmågan att upptäcka dragresurser, betydelsen av flerdrönarparning (Delaplan), förmågan att amma drottningceller (Harding) osv. Allt detta kan bina lära varandra i kontrast mot föreställningen att alla beteenden är förutbestämda instinkter.

Konsekvenserna i praktiken blir omfattande.