Med över 50 000 kr finansierat har BeeScanning redan nått målet med 23 dagar kvar! Det betyder att första verktyget för biodlarna nu kan betalas. Detta verktyg kommer att innebära en revolution i kampen mot varroa. Biodlarna kan ladda upp bilder på internet och markera bin angripna av varroa. Data skickas till det artificiella neuronnätverket som tränas att automatiskt upptäcka varroa i bilderna.