Roar Ree Kirkevold har skrivit ett tidsdokument om Skandinavisk biodling, med 22 olika sätt att bedriva biodling. Ett kapitel ”Björns frie bier” beskriver fribiodling.