En mild vinter med inte så stora svängningar har varit gynnsam för binas övervintring. 109 samhällen vägda och bedömda bistyrka, döda bin på botten, kalkyngel och varroa. Resultat finns i databasen här

Samhällena är i år övervintrade på ett nytt sätt med 12 rams hel Dadant och 1/2-ramslåda under. Flertalet har foder mellan 25 – 40kg netto.

Bistyrkan ligger kring 6-7 Dadant vilket är mindre än normalt och beror av dåligt sensommardrag 2016.

Nedfallet och utrensningen av döda bin från spärrgallerbottnarna visar låg dödlighet och bra städbeteende. Många samhällens bottnar helt utan döda bin.

Kalkyngel har minskat avsevärt 5 samhällen har noterbart nedfall. 80% inga symptom.

Varroainfestationen är under kontroll med 60% av samhällen har färre än 50 kvalster i OA-nedfallet. Några av de lägsta beror av behandling med Apistan efter upptäckt vid fotografering för BeeScanning-projektet. Flera dock mycket intressanta för fortsatt avel (se exempelvis nr 3 och nr 18 båda med arv från 144)

2 samhällen döda av varroa! Båda i bigården Avdala där ingen behandling gjordes säsongen 2016. Mindre än 2% är acceptabelt men onödigt. Vinterförlusterna skulle kunna vara 0%

Avdala 103

 

Untitled from Björn Lagerman on Vimeo.

Antal varroa i nedfallet i Avdala ligger mellan 100-500. Vilket är det högsta av alla bigårdar. Verkar som mer än 300 varroa på vinterbina är en farlig gräns. Samhällena var stora och starka vid invintringen och tog ner fodret perfekt. Se vikterna kring 30-40 kg netto. Oxalsyradroppningen i november räddade inte dessa två. Med BeeScanning efter skörd hade förlusterna varit 0%!

Bästa samhället 2016 ser fortsatt mycket bra ut men oroande högt Varroanedfall 300 efter OA-behandlingen i november.
Björka 69-1 1703