”Ett biår med fribiodling”. Demonstrerade kupan,visade fylld fribilåda med 25 kg honung. Pratade biodling med stöd av bilder och filmer från hemsidan.
Ca 50-tal biodlare från tre föreningar deltog. Glädjande många nybörjare!