För första gången kan en app hitta drottningen bland bina. BeeScanningprojektets team för bildanalys har gjort stora framsteg senaste veckorna. Det första objektet som vi låtit nätverket lära sig att upptäcka är drottningen. Appen är mycket enkel och snabb att använda. Vi ser en stor användning även av denna funktion även om det inte är vårt huvudmål.
IMG_9024

IMG_9027

IMG_9029