Biodlingsföretagarna är viktiga för att företräda biodlingen gentemot myndigheter, utveckla nätverk, ekonomisk villkor etc. FriBi sponsrar med 1000 kr.