Kina är världens ledande honungsproducent med ca 1000 gånger Sveriges produktion.
Totala värdet av honungen på världsmarknaden ligger kring 20 000 000 000 kr per år. Diagram från 2007 och 20019
Honey__World_Production__Top_Exporters__Top_Importers__and_United_States_Imports_by_Country___World_Trade_Dailyworld honeyproduction2007