Bakgrund

Efter rön som publicerades på Beecome 2016 slog det mig att min spärrgallerbotten möjligen kan ha en viss inverkan på kvalstersituationen genom att den försvårar för nedfallna kvalster att komma i kontakt med bina och klättra upp igen. Om man studerar kvalster på bottnen efter oxalsyrabehandling kan man observera kvalster som inte är döda utan kravlar runt. De kan överleva flera dygn.

Happykeeper är ett franskt koncept som hävdar att deras botten reducerar behovet att behandla mot varroa. Huvudsakliga funktionen anses vara att nedfall trillar ut ur kupan och att ventilationen påverkas, se bilder nedan. Dokumentationen verkar inte så omfattande. Påstådda resultat är kanske ”to good to be true” men idén tål att tänka på.

En varroaresistent population om 18 samhällen NV om NewYork lever i trädhåligheter. Orsakerna till motståndskraften är inte klarlagda. Min tanke blev, kan avståndet under samhället ha betydelse?  http://www.news.cornell.edu/stories/2015/08/some-honeybee-colonies-adapt-wake-deadly-mites

När jag så funderade på hur jag skulle minska mina bins kontakt med bottnen har jag utformat ett landningsgaller som löser ett flertal funktioner.

Bottenspärrgaller

Bottenspärrgallret har många funktioner och fördelar (mussäkert, genomventilation på vintern, torrt nedfall, mycket låg vinterdödlighet, varroadiagnos, svärmblockering) men också några nackdelar. För att ge bina möjlighet att släpa ut skräp måste de undre flusterpinnarna ha en öppning. Att ha öppningarna ute i hörnen är riskabelt eftersom bina får svårt att kontrollera dessa mot myror, vaxmal och rövarbin. Öppningarna i mitten kan kontrolleras av bina men har nackdelarna att
1. Om ett pollenlastat bi går in under gallret och sedan upp genom spärrgallret i botten så tar det onödig tid och pollen riskerar falla av.
2. En ungdrottning på parningsflykt kan hamna under spärrgallret vid återkomsten. Har aldrig hänt ännu men risken finns.
3. Drönare slipper hamna under spärrgallret efter sina utflykter.

IMG_3754

 

Gamla landningsgallret

Den nya konstruktionen är en vidareutveckling av fördelarna med att ha ett spärrgaller som landningsyta. Gallret samlar inte skräp, låter inte myror komma upp och bina fastnar aldrig med vingarna som på våta ytor.

IMG_3966

 

 

Nya landningsgallret

Med ett galler som styr bina mot det mörka flusterhålet minskar antalet bin under gallret dramatiskt. Gallret löser flera behov enligt ovan och kontakten med nedfallna kvalster under säsong bör minska.

IMG_4814

 

Produktutveckling pågår from Björn Lagerman on Vimeo.

 

Franska botten

Kan du läsa mer om på www.apiculture.com/happykeeper

Anti-Varroa_Bottom_Board
Observera uppsamlingen under kupan.

Anti-Varroa_Bottom_Board2

Se fler bilder på kupsidan