Skörden under tak. Skönt, nu kan höstregnen få komma. Säsongen blev svag för samhällen som stog på enbart sommardrag men ganska normal norrut. Vädret i maj juni gjorde att många samhällen fick foderbrist och nödfodrades före midsommar. Några bigårdar har gett endast mellan 15-20 kg medan andra klarat upp till 50-60 kg.
Ljungen har gett drag även ner mot slättbygden. Broder Adams observationer att ljungen gynnas av kall och fuktig försommar stämde väl i år.
Ljungen på 300 m.ö.h. gav 35-75 kg/samhälle. Mer om ljungskörd ses här.