Samhällets status kan kontrolleras på någon minut genom att titta under halvramslådan. Om det finns svärmstämning finns det celler i underkant av halvramarna. Genom att använda slitsskiva mellan lådorna (med bigång uppåt) undviks kladdbygge som annars försvårar skötseln.

IMG_4107
IMG_4109