Thymol uppskattas inte av bina! Här ett stort samhälle några minuter efter att de fått ca 4g Thymol. Samhället brusar kraftigt och drar sig undan så långt de kan. Även efter 10 dagar är bimassan förskjuten i kupan.

IMG_3919