Varroatrycket har av många och även av mig uppfattats som minskande de senaste åren. Det är därför lite alarmerande att nedfallet i årets undersökning tyder på en ganska kraftig öknig i antalet kvalster på bina vid invintringen. Som framgår av resultat i databasen är antalet kvalster 5 till 10 gånger högre än det varit de senaste tre åren. Tidigare var ca en tredjedel utan kvalster nu har alla. Ett vanligt antal ligger kring 50 kvalster och många har fler än 100. Dock har inga fler än ca 300.

Orsakerna är okända. Sommaren 2014 var honungsproduktionen rekordartad. Därav följer sannolikt en god yngelsättning. Bimängden vid invintringen var något mindre än normalt.

Med oxalsyrabehandling i okt/nov slås ca 95% av kvalstren ut. Betyder att resterande 5% är något fler som kan börja bygga ny popuation säsongen 2015.

Med max ca 300 kvalster i nedfallet återstår ca 15 att bygga ny population. Gånger 100 till hösten =1500 nya.

För att kontrollera verklig återstående kvalsternivå ska ett urval med högst nerfall behandlas med Apistan.